Reset Password

Share:
เงื่อนไข/กฎ/กติกา/การซื้อขายสินค้า ในเว็บไซต์ http://golfersquareclub.com

เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกันมากที่สุด จึงขอประกาศ เงื่อนไข/กฎ/กติกา/การซื้อขายสินค้า การใช้กระดานซื้อขาย ดังนี้        

  1. golfersquareclub.com เป็นศูนย์กลางให้ใช้บริการซื้อ-ขาย ที่สมาชิกผู้ใช้บริการเป็นผู้ติดต่อกันเอง ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อ-ขายของสมาชิกในบอร์ดแห่งนี้
  2. ผู้ใช้บริการโปรดใช้วิจารณญาณด้วยความระมัดระวังในการ ซื้อ-ขาย จากบุคคลที่ใช้บริการประกาศซื้อ-ขายท่านอื่น ๆ ที่ท่านติดต่อด้วย
  3. ทางเว็บไซต์ golfersquareclub.com ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบ ในข้อตกลงการซื้อ-ขาย หรือเหตุผิดพลาดใด ๆ ซึ่งเกิดจากการติดต่อซื้อขายกันในบอร์ดแห่งนี้ทั้งสิ้น
  4. ห้ามผู้ใช้บริการลงประกาศที่เกี่ยวข้องกับ “การเมือง” ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และการว่าร้ายผู้ใช้บริการท่านอื่น ๆ
  5. การลงหรือประกาศกระทู้ที่มีการลง ซื้อ-ขาย ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขหรือขัดต่อระเบียบที่วางไว้ ทีมงาน golfersquareclub.com มีสิทธิลบกระทู้ หรือตัดสมาชิกออกโดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. ในแต่ละหมวดสามารถโพสต์ขายสินค้าชิ้นเดียวกันได้เพียง1 กระทู้เท่านั้นโดยห้ามโพสต์กระทู้ซ้ำกันในหมวดนั้นๆ
  7. การโพสต์ขายสินค้า/บริการในหมวดใดหมวดหนึ่ง หรือหลายหมวดสินค้าหรือบริการจะต้องเกี่ยวข้องกับชื่อหมวดของสินค้านั้นๆ
  8. ในการตอบกระทู้ขายสินค้าของตัวเอง หรือที่เรียกว่า”ดัน” อนุญาตให้ดันได้วันละไม่เกิน 3 ครั้ง(นับเป็นรายกระทู้ๆละไม่เกิน 3 ครั้งต่อวัน)
  9. หากกรณีมีกติกาอื่นใดที่จะเพิ่มเติมในภายหน้า เพื่อความความเรียบร้อยของบอร์ด ซื้อ-ขาย แห่งนี้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับทุกประการ
  10. กรณีทางเว็บไซต์ golfersquareclub.com ต้องการให้ผู้ใช้บริการ ยืนยันความเป็นตัวตนผู้ใช้บริการยินยอมปฏิบัติตามโดยไม่มีเงื่อนไข

2019 Golfer Square Powered By Wistell, Golfer Square Team

Please Login or Register